Wsparcia i Opory

Wsparcia i Opory na forex, jest to jedna z kwestii którą wyznacza się w dosyć prosty sposób. Jak zawsze, przy odczytywaniu czystej Analizy Technicznej, to rynek wskazuje gdzie rozmieszczone są wsparcia. Nie zgadujemy, nie prognozujemy, podążamy jedynie za wskazaniami wykresów. Z reguły szukamy największej liczby punktów stycznych na wykresie, bez względu czy są to końcówki cieni, czy też korpusów.

Pełen poziom GPB/USD

Natomiast w przykładzie video poniżej, na wykresie na żywo odbywa się akcja testowania jednego z pełnych poziomów typu 1,4400 na GbpUsd. Jest to szczególny poziom, ponieważ pełne ceny kursów typu 1,1200 lub 0,9000 testowane są często w taki sam, lub bardzo podobny, powtarzający się sposób.

Dwa warianty

W takim wypadku występują dwa najprostsze warianty. Pierwsze zachowanie, polega na dużym naporze sprzedawców (w wersji spadkowej), przez co wykres po prostu mocno przebija te poziomy typu 1,4400 i dalej spada w szybkim tempie bez zatrzymania. Spowodowane jest to publikacją danych lub dużym naporem sprzedaży (z różnych przyczyn). Łatwo wyodrębnić takie zachowanie ponieważ wykres dosłownie ‘przelatuje’ przez dany poziom. Chociaż tak naprawdę istnieje dużo więcej wersji w jaki sposób rynek spotyka i przebija lub neguje dane pełne poziomy, na potrzeby artykułu zajmiemy się drugą, najbardziej prawdopodobną możliwością zaistniałych wydarzeń.

Reguły Rynku

Bardzo często (chciałoby się powiedzieć ‘z reguły’), rynek napotyka dany poziom 1,4400, dotyka danego poziomi i odchodzi w granice pułapu 1,4415 – 1,4420. Jeżeli kurs odchodzi wyżej, to często świadczy to o negacji tego poziomu a nie testu do dalszego przebicia w dół. Właściwy test może odwracać z 1,4400 do 1,4420 ale później powraca ponownie w dół, przebijając pełny poziom o 10-15 lub 20 pipsów, czyli przykładowo do poziomu 1,4390. Najbardziej poprawny test może powracać ponownie do 1,4400 ale nie wychodzi dużo powyżej. Jeżeli wychodzi powyżej, nie oznacza to negacji spadków, jednakże prawdopodobieństwo spadków maleje, jeżeli kurs wychodzi dalej górą powyżej poziomu 1,4415-1,4420, świadczy to wtedy o potencjalnej negacji pełnego poziomu lub ponownym teście w dalszej czy bliższej przyszłości.

Poziom 1,4390 – 1,4400

Natomiast gdy kurs z poziomu 1,4390 wzrasta do 1,4400 i znowu powraca w dół, wtedy obserwujemy czy przełamany zostanie 1,4390 które możemy nazwać symbolicznym zejściem 10 pipsów poniżej 1,4400, czyli szukamy dalszej sprzedaży oraz dynamiki z jaką wykonuje się cała akcja. Obserwujemy ujęcie jakościowe (siłę dynamiki ceny) oraz ilościowe (ilość pipsów). Dynamika ceny na forex, oraz na innych rynkach, zawsze w podobny sposób, 20 pipsów między pełnym poziomem 1,4400, czyli pomiędzy 1,4420 i 1,4380 (czy jakimkolwiek innym pełnym wsparciem) rozgrywa taniec negacji lub kontynuacji, trzeba jedynie znać reguły jakimi porusza się rynek walutowy oraz aspekty psychologiczne trader’ów wykonujących te transakcje. Pozostałe aspekty Analizy Technicznej, czy odczytywania czystego wykresu, oraz podstawy analizy fundamentalnej (publikacji danych) w tych momentach, jest dodatkowym plusem.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Około 70 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD, co wynika ze statystyk wybranych Brokerów. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej, analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowym. Inforamcje w serwisie nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów