Formacje świecowe - analiza techniczna na żywych wykresach

Co to jest Formacja Świec Japońskich?

(kliknij w prawym dolnym rogu filmu aby powiększyć film na cały ekran)

O filmie: Odpowiedź na pytanie czym są formacje świecowe – tak zwane układy lub 'patterny’

Ogólne zasady dotyczące Formacji Świecowych:

  1. Formacje analizy technicznej forex sprawdzają się łatwiej gdy dany instrument jest w wyraźnym trendzie
  2. Sama Formacja nie mówi nam o przyszłym kierunku wybicia ceny instrumentu
  3. Formacja świecowa nie jest jedynie przypadkowym wzorem czy układem świec na wykresie, ale przedstawia również psychologię inwestorów – wymiany cenowej na wykresie
  4. Im większa formacja (składająca się z większej ilości świec) – tym silniejsza zależność jaka występuje w związku z tą formacją
  5. Na różnym interwale czasowym Formacje będą powodowały różnej wielkości ruchy (proporcjonalnie na wykresie na jakim się poruszamy)
  6. Wykresy o większym interwale czasowym (H4, D1) dają pewniejsze sygnały poprzez tworzące się Formacje Świecowe

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Około 70 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD, co wynika ze statystyk wybranych Brokerów. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej, analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowym. Inforamcje w serwisie nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów