Polityka Prywatności

 
1. Usługodawca – Usługodawcą i właścicielem serwisu jest Michał Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michal Wisniewski LLC 8 The Green, Suite A in the City of Dover Zip Code 19901 Adres e-mail: michal@forexyestrader.pl. Numer telefonu: +503174174
 
2. Administrator określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych związane ze świadczeniem usług i wyrażeniem zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych Administratora.
 
3. Administrator przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika oraz w przypadkach wskazanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 

4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1) Imię, e-mail, numer telefonu:
Wykorzystywany jest do wysyłania ofert marketingowych, wysyłania zaproszeń na webinary i sprzedaży kursów edukacyjnych.
2)Numery telefonów oraz imię i nazwisko:
Wykorzystywane do wysyłania sms z informacją o webinarze oraz kontakt telefoniczny przez uprawnionych współpracowników do badania satysfakcji klienta, przedstawienia produktów i sprzedaży kursów edukacyjnych.
3) Adres e-mail i numer telefonu:
Wykorzystywane do badania bazy klientów i budowania na tej podstawie bazy podobnych odbiorców.

4) Imię i Nazwisko, numer telefonu, e-mail, nazwa firmy, kod pocztowy w celu wykonywania umowy.
 

5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:
a) Adres e-mail,
b) Numer telefonu,
c) Imię i nazwisko,
d) Nazwa firmy,

e) Kod pocztowy miejsca zamieszkania.
 

6. W związku z celem wskazanym w ust. 4 pkt 1) niniejszej polityki jest przetwarzany adres e-mail. Przetwarzanie następuje w związku ze zgodą wyrażoną przez użytkownika, celem wykonania umowy oraz ze względu na uzasadniony interes administratora. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Uzasadnionym interesem administratora jest marketing usług własnych.

 
7. W związku z celem wskazanym w ust. 4 pkt 2) niniejszej polityki jest przetwarzany numer telefonu oraz imię i nazwisko. Przetwarzanie następuje w związku ze zgodą wyrażoną przez użytkownika, celem wykonania umowy oraz ze względu na uzasadniony interes administratora. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Uzasadnionym interesem administratora jest marketing usług własnych.
 
8. W związku z celem wskazanym w ust. 4 pkt 3) niniejszej polityki jest przetwarzany adres e-mail i numer telefonu. Przetwarzanie następuje ze względu na uzasadniony interes administratora. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Uzasadnionym interesem administratora jest budowanie statystyk dot. użytkowników strony internetowej.
 
9. W związku z celem wskazanym w ust. 4 pkt 4) niniejszej polityki jest przetwarzane imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, nazwa firmy, kod pocztowy. Przetwarzanie następuje celem wykonania umowy. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Administrator będzie przetwarzał dane w celu wskazanym w ust. 4 pkt 1) i 2) do czasu wycofania zgody przez użytkownika. W zakresie ust. 4 pkt 3) przez okres do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. W zakresie ust. 4 pkt 4) przez okres 5 lat od dnia zakończenia stosunków gospodarczych pomiędzy stronami.

 
10. Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych oraz wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie przepisów odnośnie prawa o ochronie danych osobowych.
 
12. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 pkt 1, 2, 3 i 4 jest dobrowolne.
 
13. Dane będą przekazywane wyłącznie na rzecz upoważnionych współpracowników w celu wskazanym w ust. 4 pkt 1,2,4 – a w zakresie ust. 4 pkt 3 badanie bazy klientów nastąpi za pośrednictwem portalu facebook.com.
 
Ciasteczka

Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów statystycznych oraz poprawy funkcjonalności serwisu. Są one zapisywane przez administratora za pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosować stronę internetową do urządzenia odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin serwisu. Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Około 70 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD, co wynika ze statystyk wybranych Brokerów. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej, analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowym. Inforamcje w serwisie nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów

[ajax_login]