Teoria Fal Elliota

Ralph Elliott wyszedł z założenia, że ruchy na rynku przyjmują postać pięciu fal, które mają sprecyzowaną strukturę. Spomiędzy tych fal, trzy wyznaczają główny kierunek rynku (są to fale impulsu). Oznaczone są one jako 1, 3 oraz 5. Posiadają one strukturę pięciofalową. Pozostałe fale oznaczone jako 2 i 4 są rozbieżne z trendem dominującym – są to fale korygujące, które posiadają strukturę trzyfalową. Osiem fal jest to pełny cykl, który zawiera dwie odrębne fazy, czyli fazę impulsu oraz fazę korygującą. Na początku występuje pięć wzrostowych fal impulsu, natomiast po ich zakończeniu pojawiają się trzy fale spadkowe. Te trzy fale stanowią korektę wcześniejszego ruchu. Efektem tego jest rozpoczęcie następnego cyklu wyższego stopnia. Cała struktura tego rynku bazuje na tym, że dwie fale określonego stopnia rozdzielają się na osiem fal kolejnego, niższego stopnia. Te osiem fal dzielą się, w ten sam sposób na trzydzieści cztery fale, następnego, jeszcze niższego stopnia. Całkowity cykl rynkowy składa się z 144 fal, z czego 89 stanowią fale impulsu, natomiast 55 to fale korekty. Niestety nie jest to takie proste do dopasowania tego schematu, do faktycznego rynku.

Fale impulsu:

Pierwsza fala wyraża oczekiwania inwestorów, którzy mają nadzieję, że panujący trend ulegnie odwróceniu. Jednak część z nich twierdzi, że jest to tylko i wyłącznie korekta obecnie panującego trendu. Jest pierwszym odbiciem po mocnym ruchu, które prędko się kończy i pojawiają się spadki. Druga fala prezentuje przemijającą nadzieję. Po wcześniejszych wzrostach, zaczynają występować spadki. Wśród większości inwestorów dominuje rezygnacja. Okazuje się jednak, że ta fala jest tylko korektą pierwszej fali. Kurs nie zdoła wywołać jeszcze niższego dołka cenowego, dzięki temu ceny powtórnie zaczynają rosnąć. Trzecia fala to fala symbolizująca zdecydowanie wśród inwestorów, którzy zajęli długie pozycje. Jest to przeważnie najsilniejsza fala spośród wszystkich fal. Na rynku uwidacznia się wyraźny popyt, dodatkowo dołączają nowi inwestorzy do trendu. Ponadto następuje stop loss’ów z wierzchołka końca pierwszej fali. Czwarta fala studzi zapał inwestorów. Prezentuje realizację zysków tych inwestorów, którzy zdecydowali się wejść na rynek we wcześniejszych falach. Ukazuje się niepewność, co do dalszego kierunku trendu. Piąta fala symbolizuje zachłanność. Na rynku panuje duży entuzjazm, przez co dołączają nowe osoby, które mają nadzieję na kontynuację wzrostów. Ta fala to ostatnia szansa na zdobycie zysku zgodnie z aktualnym trendem. Gdy zabraknie już osób, które chcą kupić po tych wyższych cenach, nadchodzą szybkie spadki.

Korekty:

Pierwsza fala korekty, zależy od charakteru fali piątej (może być spokojna lub bardzo burzliwa). Korekcyjna fala spadków może być myląca. Wprowadza w błąd inwestorów, że poprzedni trend jest nadal aktualny. Natomiast cena nie przebija wierzchołka piątej fali. Podaż pojawia się na rynku. Wiara w dalsze zwyżki pryska jak bańka mydlana. Następuje zwątpienie i lęk przed kolejnymi spadkami. Występuje ciąg dalszy w spadkach cen.

Kategorie