Rodzaje korekt na FOREX

Korekty oraz umiejętność ich rozróżniania to kluczowa umiejętność w teorii fal Ralpha Elliotta. Poniżej zaprezentowane są rodzaje korekt oraz sposoby na ich rozróżnienie. Zygzak – korekta prosta Korekta prosta jest to trzyfalowa, prosta formacja. Jest to najbardziej znana i najczęściej spotykana formacja korygująca. Oznacza się ją jako A-B-C, a jej struktura to 5-3-5. Szczyt fali B jest usytuowany zdecydowanie poniżej szczytu fali A. Zygzaki te mogą wystąpić dwukrotnie, a nawet trzykrotnie jeśli ostatnia fala nie osiągnie poziomu, jaki jej prognozowano.

Korekta płaska – Regular Flat

Korekta płaska posiada odmienną strukturę od korekty prostej. Różnica ta polega z odmiennej struktury pierwszej fali. Oznacza to, że fala A składa się z trzech fali, a nie tak jak w przypadku zygzaka z pięciu. Natomiast struktura pozostałych fal nie ulega zmianie, dlatego fala B składa się z trzech podfali, a fala C z pięciu. Zatem struktura korekty płaskiej to 3-3-5. Często pojawiają się w okresie silnych trendów wzrostowych i prawie zawsze występuje przed wydłużeniami lub po nich. Korekta płaska często pojawia się jako fale czwarte, natomiast prawie nigdy nie występuje jako fale drugie.

Korekta nieregularna – Expanded Flat

Ta korekta występuje znacznie częściej niż korekty płaskie, inaczej zwane regularnymi. Struktura tej korekty to 3-3-5. Szczyt fali B znajduje się wyżej, niż początek fali A, natomiast fala C ma swój koniec wyraźnie niżej, niż zakończenie fali A.

Korekta pędząca – Running Flat

Silne i szybkie rynki – to tam właśnie występują korekty pędzące. Jednakże korekty tego typu są dosyć rzadkie. W tej korekcie szczyt fali B znajduje się wyżej, niż początek fali A. Fala C jest dosyć krótka, przez co kończy się pomiędzy końcami fal A i B. Jeśli mamy do czynienia z trendem wzrostowym, to koniec fali C najczęściej przypada trochę poniżej połowy fali B.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Około 70 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD, co wynika ze statystyk wybranych Brokerów. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej, analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowym. Inforamcje w serwisie nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów