Wskaźniki Fibonacciego

Jedna z metod do analizy wykresów jest wskaźnik Fibonacciego.Wskaźnik Fibonacciego został stworzony przez amerykańskiego inżyniera R. Eliotta.Jest ona oparta na ciągu Fibonacciego odkrytego w XIII wieku przez Leonardo Fibonacciego. Jak wygląda ciąg Fibbonaciego i na czym to polega?

Trochę matematyki :

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, …

Pierwsze dwa wyrazy ciągu zawsze wynoszą jeden, zaś trzeci wyraz ciągu i każdy kolejny jest sumą dwóch poprzednich.

Rodzaje wskaźników Fibonacciego w Forex :

Wachlarz Fibonacciego

Dzięki niemu relacjonujemy poziomy wsparcia i oporu. Celem jego wyznaczenia są trzy zależności: 38,0%,50%,62,8%. Musimy mieć dwa przeciwne punkty : Szczyt i dołek. Odległość pomiędzy nimi musi być ustalona. Robi się to po to, aby wyznaczyć trzy linie wg trzech powyższych zależności. Linie kierują się od najbardziej wysuniętego punktu od lewej strony. Linie te nazywamy poziomami wsparcia i oporu.

Wskaźnik stref czasowych

Są to pionowe linie określone na wykresie, gdzie odległość między nimi zwiększa się adekwatnie do ciągu Fibonacciego ( 1,1,2,3,5,8,13,18,21,34…) Informują nas o zmianie trendu lub korekcie. Punktami zwrotnymi trendu są miejsca przecięcia się linii i wykresu.

Łuki Fibonacciego

Są nieco podobne do wachlarze Fibonacciego. Linia trendu musi przebiegać pomiędzy dwoma punktami ekstremalnymi. Zaś na długości tej linii określane są poziomy : 38,2% 50%, 62,8%. Jeśli mamy na linii trendu wyliczone poziomy, to rysują nam się trzy łuki, dokładnie w tych miejscach,które są stosowane jako poziomy wsparcia i oporu.

Ograniczenia Fibonacciego

Ograniczenia Fibonacciego potrafią przewidzieć z wysokim prawdopodobieństwem zakres korekty. Ten wskaźnik przedstawia poziomy wsparcia i oporu. Poziomy zniesień wynoszą : 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, które naniesione jako linie poziomowe na wykresie. Wcześniej jednak należy połączyć dwa skrajne punkty trendu. Jeżeli fala korekty trendu przebije poziom przykładowo 76,4% zniesienia to poziom 61,8% zniesienia jest potencjalnym poziomem wsparcia lub oporu.

Spirala Fibonacciego

Jest połączeniem analizy czasowej(Wskaźnik stref czasowych) oraz analizy ceny(Ograniczenia fibonacciego) i informuje nas o kombinacji ceny czasu dla głównych poziomów wzniesień.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Około 70 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD, co wynika ze statystyk wybranych Brokerów. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej, analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowym. Inforamcje w serwisie nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów