PRZYKŁADY TRANSAKCJI

Gra na spadki SP500 – na czym polega? Nauka inwestowania

(żeby rozszerzyć film na cały ekran, kliknij opcję FullScreen w prawym dolnym rogu filmu)
Sprawdź nasze Social Media i Dołącz do Grupy Traderów
👇👇Weź udział w szkoleniu i naucz się odkrywać ruchy na rynku!👇👇

Chcesz dowiedzieć się jak inwestować?

Odbierz Kurs Początkujący i Książkę za 0 PLN

Można zarabiać na wiele sposobów, w tym także zarabiać na spadku wartości akcji oraz indeksu giełdowego SP500. Kontrakty terminowe futures, kontrakty CFD – na różnicę kursową oraz krótka sprzedaż. Wszystkie te narzędzia powstały po to, aby umożliwić zwiększenie zysków w handlu – również podczas spadków!
Pamiętaj jednak, że wykorzystanie dźwigni finansowej zwiększa zarówno ewentualne zyski jak również i straty, dlatego warto mieć dobrą podstawę merytoryczną, aby handlować skutecznie.
Wszelkie opinie, informacje i inne dane zawarte w powyższym materiale nie stanowią porady inwestycyjnej. Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a każda transakcja powinna być dobrze przemyślana. Dźwignia finansowa obarczona jest dodatkowym ryzykiem i możliwością pozwalającą zwielokrotnić zarówno zyski jak i straty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Około 70 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD, co wynika ze statystyk wybranych Brokerów. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej, analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowym. Inforamcje w serwisie nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów